طراحی پست و خطوط انتقال و توزیع

طراحی پست و خطوط انتقال و توزیع

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بخش طراحی پست و خطوط انتقال و توزیع شرکت آسیاوات در زمینه‌های پستهای فشار قوی، شبکه انتقال و توزیع خدمات متعدد زیر را ارائه می نماید.

طراحی پست و خطوط انتقال و توزیع

• خدمات طراحی ، مهندسی و مشاوره ای

• طراحی های پایه، مفهومی و تفصیلی با جزئیات آن، ارزیابی مالی و فنی،

• تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه همراه با نقشه های اولیه،

• انجام تشریفات مناقصه برای خرید مواد و تجهیزات، انتخاب پیمانکاران

• نظارت عالیه و کارگاهی

• مطالعات و طراحی جامع برق‌رسانی،

• بهینه‏سازی و مهندسی شبکه‏های توزیع با هدف کاهش تلفات برق و هزینه های انرژی

• بهسازی سیستم توزیع و بررسی روش‌های افزایش بهره‌وری از تاسیسات توزیع

• ارائه طرحهای مکانیزاسیون توزیع

• آموزش های تخصصی،

• مدیریت و کنترل پروژه

• مطالعه کیفیت بار شبکه های توزیع و تعادل بار

• مطالعات قابلیت اطمینان

• مطالعات اتصال کوتاه

• مطالعات پخش بار

• کنترل نوسانات ولتاژ

• تخصیص بهینه ظرفیت

  • • طراحی بهینه روشنایی

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی