فرآیند تولید شکر در برزیل

فرآیند تولید شکر در برزیل

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


عنوان دوره :  فرآیند تولید شکر در برزیل

برگزاری دوره آموزشی بهینه سازی فرایند تولید شکر از نیشکر و معرفی تکنولوژی های جدید در کشور برزیل  برای مدیران کارخانه های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی


در ماه جون ۲۰۱۶ یک دوره آموزشی معرفی تکنولوژی های روز فرآیند تولید شکر از نیشکر و روشهای بهینه سازی آن توسط شرکت آسیاوات و با مشارکت شرکت سوپکس بلژیک در کارخانه کشور برزیل که یکی بزرگترین کشورهای تولید کننده شکر و صاحب تکنولوژی در زمینه کارخانه های شکر نیشکری می باشد برگزار گردید. در این دوره آموزش ۱۵ تن از مدیران کارخانه های نیشکر تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی حضور داشتند.

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی