هاینزمن

هاینزمن

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


هاینزمن

شرکت Heinzmann-UK انگلستان از جمله شرکتهای باسابقه در زمینه طراحی، ساخت، تأمین و بازسازی سیستم های کنترل توربین های گازی می باشد.

خدمات و تجهیزات قابل ارائه توسط این شرکت عبارتند از:
– سیستم کنترل کامل برای انواع توربین گاز و بخار (بهمراه سیستم کنترل تکمیلی برای انواع کاربری های توربوژنراتور، توربوکمپرسور، توربوپمپ و…)
(Air control) – سیستم کنترل هوا
(Fuel control) – سیستم کنترل سوخت
(Generator control) – سیستم کنترل ژنراتور
(Compressor control) – سیستم کنترل کمپرسور
(Pump control) – سیستم کنترل پمپ
– سیستمهای کنترل فرعی و جانبی مانند سیستم روغنکاری، سیستم استارت، سیستم قدرت، سیستم های
فیلتراسیون ورودی، سیستم شستشو با آب، سیستم جرقه زن و غیره
(Actuator) – فعال کننده
– انواع پمپ های سوخت
– سیستم سوخت رسانی مایع، گاز و دوگانه

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی