پروژه ها

پروژه ها

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


لیست پروژه های خدمات فنی مهندسی

 • مطالعات امکانسنجی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت CHP و CCHP در پروژه میکا – شرکت آتک
 • پروژه طراحی، تأمین مصالح، نصب و راه ‍اندازی تجهیزات ابزار دقیقی سیستم سوخت رسانی مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
 • اجرای پروژه مکانیزاسیون اداره نگهداری ارتباطات سیار و تهیه نرم افزار جامع در شرکت مخابرات
 • طراحی، تهیه و ساخت، آزمایش و حمل تابلو های برق ایستگاه پمپاژ ثانویه فتحعلی
 • انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی تبدیل نیروگاه گازی مجتمع مس سر چشمه به نیروگاه سیکل ترکیبی مبتنی بر ساختار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
 • تهیه طرح جایگزینی توربین¬های گازی فرسوده صنعت برق از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
 • پروژه طراحی، تامین مصالح نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سیستم سوخت رسانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
 • اجرای پروژه مطالعات امکانسنجی بهینه سازی و بازتوانی نیروگاه طرشت
 • اجرای پروژه مکانیزاسیون اداره نگهداری ارتباطات سیار و تهیه نرم افزار جامع
 • تدوین استاندارد و برچسب انرژی پنجره
 • طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی بصورت آنلاین
 • طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستم پایش و ارتقاء بهروری بصورت آنلاین در کارخانه فولاد خوزستان با مشارکت شرکت ایندیم بلژیک
 • خدمات انجام پروژه مشاوره ای در خصوص امکان سنجی، انتخاب پیمانکار و نظارت بر تعویض FD Fan یک واحد نیروگاه شازند
 • انجام خدمات مشاوره اجرای طرح تولید همزمان برق ، حرارت و برودت در بیمارستان فارابی
 • طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه اصفهان بصورت آنلاین
 • طراحی نیروگاه بخار MW 23 برای کارخانه چوکا با سیکل Cogeneration
 • طراحی و ساخت تابلوهای کنترل و قدرت شرکت ایساتیس
 • طراحی و ساخت تابلوهای کنترل و قدرت ایستگاههای پمپاژ آب فتحعلی امور عشایر اردبیل
 • طراحی و اجرای طرح پارالل کردن شبکه داخلی مجتمع کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شبکه سراسری در جهت بهبود و بهینه سازی شبکه توزیع برق مجتمع (شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی- خوزستان)
 • طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و اندازه گیری راندمان و کیفیت گاز نیروگاه آبادان
 • طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه Automatic sampler پالایشگاه بندر عباس

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی