مديريت انرژی در صنعت

ممیزی انرژی به طور کلی به مجموعه فعالیت‌های انجام گرفته در یک واحد صنعتی که منجر به تعیین وضعیت کمی و کیفی مصرف انرژی در واحد و ارائه روش‌های ارتقاء شرایط موجود می‌شود، اطلاق می‌گردد. بسته به روش در نظر گرفته شده جهت ممیزی انرژی، مراحل اصلی ذیل انجام می پذیرد:
استخراج اطلاعات دقیق از پارامترهای کمی و کیفی الکتریکی، حرارتي، مکانیکی،تولید و فرآیند
پردازش اطلاعات جمع‌آوری شده
شناسایی مقادیر و چگونگی مصرف انرژی و تعیین مصارف ویژه انرژی
مطالعه و بهینه سازی سیستم‌های اطلاعات
تحلیل اطلاعات و نتیجه‌گیری
ارائه راهکارهای مؤثر بر بهينه سازي  تولید و مصرف انرژی
سازماندهی واحد مدیریت انرژی و آموزش

                                


ممیزی انرژی تحلیل و پردازش اطلاعات انرژی برای یک مجموعه صنعتی، پیدا کردن گلوگاههای انرژی و یافتن پارامترهایی است که به ما کمک می‌کند مصرف انرژی را در آن مجموعه به حداقل رسانیم. این فرآیند شامل بررسی روند مصرف از گذشته تا کنون، اندازه‌گیری پارامترهای انرژی و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده می­باشد. اطلاعات انرژی گذشته یک مجموعه در انجام ممیزی انرژی بسیار موثر می باشد تا جایی که با در اختیار داشتن آن و با بررسی روند سه سال تولید و مصرف انرژی در مجموعه صنعتی امکان یافتن راه کارهای کم­ هزینه که مصرف انرژی و هزینه‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد، وجود خواهد داشت.
 


نظر به افزایش روز افزون مصرف انرژی و عدم رعایت ضوابط و مقررات بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی در سطح کشور و آثار مخرب و زیانبار آن بر منابع و محیط زیست، بر آن شدیم تا در راستای ترویج فرهنگ بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی و گسترش و بکارگیری فن‌آوری‌های نوین در این زمینه همت گمارده و تمامی تلاش خودرا در جهت جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی و شکوفایی اقتصاد در ارکان مختلف بکار بندیم.

شرکت مهندسی آسیاوات از روشهای نوین جهت بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی در صنایع مختلف، نیروگاهها و پالایشگاه ها و… بهره‌گیری می‌نماید و تاکنون پروژه‌های بسیاری را در این زمینه با موفقیت به مرحله اجرا رسانده است و باتوجه به فعالیت‌های این شرکت در زمینه مدیریت انرژی، می‌توان آن را ازجمله پیشگامان مبحث مدیریت انرژی در کشور نامید.