دپارتمان بازرگانی

ما داراي ظرفيت‌ها و منابع مختلف تأمين كالا و تجهيزات تخصصي و سيستم‌هاي فروش، تداركات، ارزيابي و كنترل براي انجام امور بازرگاني و تامين كالا هستيم. هدف ما در اين راستا سرعت، دقت، كيفيت، كنترل و نگهداري كالا با شيوه‌هاي نوين است.

در اين روش‌ها مديريت مؤثر تأمين كالا در شرايط خاص و بحراني و تضمين مراقبت‌هاي ويژه كه بر كيفيت كالا مؤثر هستند نيز وجود دارد به گونه‌اي كه با كمترين هزينه و در حداقل زمان ممكن سفارش مشتري انجام شده و تأخير در زمان تحويل پيش نيايد. اين بخش شامل قسمت‌هاي زير مي‌باشد:
1. بازاريابي
2. تأمين كالا
3. فروش
4. خدمات پس از فروش

اين شركت داراي نمايندگي چندين شركت معتبر اروپايي سازنده تجهيزات مرتبط باانرژي و بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد كه اطلاعات اين شركتها از منوي نمايندگي ها قابل دستيابي مي باشد و  بخشي از محصولات آنها نيز در منوي محصولات آمده است.